Hľadaj

O nás

Dom Seniorov Pezinok n.o. je neverejným/súkromným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúka sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení.

Celková kapacita zariadenia je 78 klientov a sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou.

Našim cieľom je zabezpečiť našim klientom dôstojné a kľudné prežitie svojej jesene života. Ponúkame profesionálnu pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

Ubytovanie klientom zabezpečujeme v 1-3 lôžkových priestranných izbách s bezbariérovými prístupmi. Každá izba má svoje vlastné samostatné sociálne bezbariérové zariadenie. V izbách klientov sú elektrické polohovateľné lôžka, ktoré sú napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém. Spoločné priestory, administratívne miestnosti a izby klientov sme zariadili novým a kvalitným nábytkom. V zariadení je dostupný telefónny a televízny signál a internet. Výhľad z izieb je situovaný do rozľahlého lesa a kvetinových záhonov, ktoré sú starostlivo pestované v okolí areálu zariadenia.

Vytvorené sú priestory pre aktivačnú a záujmovú terapiu, duchovnú starostlivosť a priestory pre návštevy. Pred zariadením je vybudované tiché posedenie v zeleni, lavičky v kvetinových záhonoch, spevnená plocha s mobilným sedením a altánok pre kultúrno-spoločenské akcie.

Klientom Domu Seniorov Pezinok n.o. garantujeme individuálny prístup a poskytovanie komplexných sociálnych služieb spojených s dlhodobým pobytom, ako sú služby ubytovania, stravovania, opatrovateľské služby, služby všeobecného lekára a Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby.

Snahou nášho ústretového, trpezlivého a príjemného personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať našich klientov.

 

Novinky

Klienti u nás dostanú  viac než v iných zariadeniach !!!!21 Oct, Klienti u nás dostanú viac než v iných zariadeniach !!!!
Pri ponuke od materskej spoločnosti Casa Leben im Alter zaobstarať ...

Fitness pre našich seniorov1 Mar, Fitness pre našich seniorov
Aj jeseň života sa dá aktívne prežiť. Pre našich klientov ...

Voľné pracovné pozície

Dom Seniorov Pezinok n.o.
príjme do TP:

- opatrovateľa/ku

   

- upratovačku

   
     
     

V prípade záujmu nás
neváhajte kontaktovať:
info@dspezinok.sk

Linky 

OBEDOVÝ LÍSTOK

na tento týždeň TU

 

 

 

Nájdite nás

dom dôchodcov

dom seniorov

sociálne služby

zariadenie pre seniorov

zariadenie pre dôchodcov